Hallstatt Austria เมืองมรดกโลก ริมทะเลสาบที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในโลก
ต่างประเทศ

Hallstatt Austria เมืองมรดกโลก ริมทะเลสาบที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในโลก

584 views

Hallstatt Austria เมืองมรดกโลก ริมทะเลสาบที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุด ดั่งเมืองในฝัน

เมืองฮัลล์ชตัทท์ (Hallstatt) เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก และยังเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศออสเตรีย (Austria) สำหรับความโดดเด่นของเมืองนั้น สิ่งแรกที่นักท่องเที่ยวจะสัมผัสได้ก็คือความเป็นเมืองชนบทเล็กๆ ที่มีอากาศแสนบริสุทธิ์ เหมาะอย่างยิ่งที่จะเดินทางมาพักผ่อนตากอากาศ และชมทัศนียภาพสวยๆ ของตัวเมืองที่ถูกโอบล้มไปด้วยทะเลสาบและเทือกเขาสูงตระหง่าน

Hallstatt Austria เมืองมรดกโลก ริมทะเลสาบที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในโลก
รูปภาพฟรี , เที่ยว, ถ่ายรูป, Hallstatt, ฮัลล์ชตัทท์ ,ทะเลสาบ, ออสเตรีย, Austria, รูปวิว
รูปภาพฟรี , เที่ยว, ถ่ายรูป, Hallstatt, ฮัลล์ชตัทท์ ,ทะเลสาบ, ออสเตรีย, Austria, รูปวิว
รูปภาพฟรี , เที่ยว, ถ่ายรูป, Hallstatt, ฮัลล์ชตัทท์ ,ทะเลสาบ, ออสเตรีย, Austria, รูปวิว
รูปภาพฟรี , เที่ยว, ถ่ายรูป, Hallstatt, ฮัลล์ชตัทท์ ,ทะเลสาบ, ออสเตรีย, Austria, รูปวิว
รูปภาพฟรี , เที่ยว, ถ่ายรูป, Hallstatt, ฮัลล์ชตัทท์ ,ทะเลสาบ, ออสเตรีย, Austria, รูปวิว
รูปภาพฟรี , เที่ยว, ถ่ายรูป, Hallstatt, ฮัลล์ชตัทท์ ,ทะเลสาบ, ออสเตรีย, Austria, รูปวิว
รูปภาพฟรี , เที่ยว, ถ่ายรูป, Hallstatt, ฮัลล์ชตัทท์ ,ทะเลสาบ, ออสเตรีย, Austria, รูปวิว
รูปภาพฟรี , เที่ยว, ถ่ายรูป, Hallstatt, ฮัลล์ชตัทท์ ,ทะเลสาบ, ออสเตรีย, Austria, รูปวิว
รูปภาพฟรี , เที่ยว, ถ่ายรูป, Hallstatt, ฮัลล์ชตัทท์ ,ทะเลสาบ, ออสเตรีย, Austria, รูปวิว
รูปภาพฟรี , เที่ยว, ถ่ายรูป, Hallstatt, ฮัลล์ชตัทท์ ,ทะเลสาบ, ออสเตรีย, Austria, รูปวิว
รูปภาพฟรี , เที่ยว, ถ่ายรูป, Hallstatt, ฮัลล์ชตัทท์ ,ทะเลสาบ, ออสเตรีย, Austria, รูปวิว
รูปภาพฟรี , เที่ยว, ถ่ายรูป, Hallstatt, ฮัลล์ชตัทท์ ,ทะเลสาบ, ออสเตรีย, Austria, รูปวิว
รูปภาพฟรี , เที่ยว, ถ่ายรูป, Hallstatt, ฮัลล์ชตัทท์ ,ทะเลสาบ, ออสเตรีย, Austria, รูปวิว

cr. รูปภาพฟรี , เที่ยว, ถ่ายรูป, Hallstatt, ฮัลล์ชตัทท์ ,ทะเลสาบ, ออสเตรีย, Austria, รูปวิว, ทะเลสาปสวย Pa Tu Thammarak

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง