เช็คอิน! เขื่อนท่าพระยาสาย แหล่งเที่ยวใหม่เมืองนราฯ
เที่ยวนนทบุรี

 ริมเขื่อนท่าพระยาสาย แม่น้ำบางนรา สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวนราธิวาส

1,287 views

 ริมเขื่อนท่าพระยาสาย แม่น้ำบางนรา สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวนราธิวาส

พลับพลาที่ประทับ” และ “เขื่อนท่าพระยาสาย” สถานที่พักผ่อนหย่อนใจในยามเย็น จุดเช็คอินแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่กลางใจเมืองนราธิวาสที่คุณทั้งหลายไม่ควรพลาด

เขื่อนท่าพระยาสาย ที่เที่ยวใหม่เมืองนราธิวาส
เขื่อนท่าพระยาสาย ที่เที่ยวใหม่เมืองนราธิวาส

เขื่อนท่าพระยาสาย ที่เที่ยวใหม่เมืองนราธิวาส
เขื่อนท่าพระยาสาย ที่เที่ยวใหม่เมืองนราธิวาส

เขื่อนท่าพระยาสาย ที่เที่ยวใหม่เมืองนราธิวาส
เขื่อนท่าพระยาสาย ที่เที่ยวใหม่เมืองนราธิวาส
เขื่อนท่าพระยาสาย ที่เที่ยวใหม่เมืองนราธิวาส
เขื่อนท่าพระยาสาย ที่เที่ยวใหม่เมืองนราธิวาส
เขื่อนท่าพระยาสาย ที่เที่ยวใหม่เมืองนราธิวาส
เขื่อนท่าพระยาสาย ที่เที่ยวใหม่เมืองนราธิวาส

เขื่อนท่าพระยาสาย ที่เที่ยวใหม่เมืองนราธิวาส
เขื่อนท่าพระยาสาย ที่เที่ยวใหม่เมืองนราธิวาส
เขื่อนท่าพระยาสาย ที่เที่ยวใหม่เมืองนราธิวาส
เขื่อนท่าพระยาสาย ที่เที่ยวใหม่เมืองนราธิวาส
เขื่อนท่าพระยาสาย ที่เที่ยวใหม่เมืองนราธิวาส
เขื่อนท่าพระยาสาย ที่เที่ยวใหม่เมืองนราธิวาส
เขื่อนท่าพระยาสาย ที่เที่ยวใหม่เมืองนราธิวาส
เขื่อนท่าพระยาสาย ที่เที่ยวใหม่เมืองนราธิวาส
เขื่อนท่าพระยาสาย ที่เที่ยวใหม่เมืองนราธิวาส
เขื่อนท่าพระยาสาย ที่เที่ยวใหม่เมืองนราธิวาส
เขื่อนท่าพระยาสาย ที่เที่ยวใหม่เมืองนราธิวาส
เขื่อนท่าพระยาสาย ที่เที่ยวใหม่เมืองนราธิวาส

ทุกวันในช่วงเวลาเย็นๆ เป็นเวลาพักผ่อนของชาวนราธิวาส และนักท่องเที่ยวจังหวัดใกล้เคียง หลายคนเลือกที่จะมานั่งรับลมชมวิวที่บริเวณเขื่อนท่าพระยาสายแห่งใหม่นี้ หลังจากที่ทางเทศบาลเมืองนราธิวาสทุ่มงบประมาณซ่อมแซมใหม่หมดจนเป็นที่หมายปองของประชาชนในพื้นที่และผู้มาเยือน เนื่องเพราะอากาศเย็นสบาย ลมพัดผ่านตลอดเวลา สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกบนแม่น้ำบางนรา รวมทั้งมีรูปปั้นนกเงือกหลายชนิด เป็นจำนวน 101 ตัว ที่ปั้นขึ้นมาอย่างสวยงามให้ผู้มาเยือนแห่งนี้ได้มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่กลางใจเมืองนราธิวาส

สำหรับท่าพระยาสายแห่งนี้ เดิมเป็นพลับพลาที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อใช้ในการทอดพระเนตรการแข่งขันเรือกอและของ จ.นราธิวาส ที่จัดขึ้นในช่วงเดือน ก.ย.ของทุกปี และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในยามเย็นของคนในพื้นที่ ซึ่งตั้งอยู่ริมถ.ภูผาภักดี และริมแม่น้ำบางนรา ซึ่งท่าพระยาสาย คือ บริเวณแนวป่าชายเลนริมฝั่งแม่น้ำบางนรา จนกระทั่งถึงปากน้ำบางนรานั่นเอง

นอกจากนี้เขื่อนท่าพระยาสาย ยังมีความสำคัญในการเป็นเขื่อนป้องกันริมตลิ่งแม่น้ำบางนรา เป็นสันเขื่อนที่มีความยาวประมาณ 600 เมตร อยู่ด้านหน้าพลับพลาที่ประทับ ทั้งนี้ หลังจากมีโครงการปรับปรุงเขื่อนท่าพระยาสายจนแล้วเสร็จทำให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น จึงเป็นที่นิยมของประชาชนมาท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ เนื่องจากมีรูปปั้นนกเงือก ซึ่งเป็นนกที่มีอยู่ในผืนป่าฮาลาบาลา ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลา อ.แว้ง ที่ถือเป็นบ้านของนกเงือก ซึ่งผืนป่าแห่งนี้มีนกเงือกอยู่มากถึง 9 ชนิด จากทั้งหมด 13 ชนิด ที่มีในเมืองไทย ถือเป็นดัชนีชี้บ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ ได้เป็นอย่างดี

ท่าพระยาสาย คือ บริเวณแนวป่าชายเลนริมฝั่งแม่น้ำบางนราจนกระทั่งถึงปากน้ำบางนรา โดยได้มีการขุดดินขึ้นมาถมป่าชายเลนไปจนถึงบาเละฮีเล ฝั่งตรงกันข้ามจะเห็นเขาตันหยงเด่นสง่ารับกับท้องน้ำ แม่น้ำบางนรา เนื่องจากว่าในอดีตท่าเทียบเรือพระยาสาย เคยเป็นที่รับเสด็จ ส่งเสด็จของพระยาสายบุรี ชาวบางนราจะเรียกท่าเรือนี้ว่า กาแลรายอสาย (ท่าพระยาสาย)

ภายหลังบริเวณท่าพระยาสายถูกน้ำกัดเซาะตลิ่งพังเสียหาย นายผัน จันทรปาน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในขณะนั้น ได้ขอสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างเขื่อนกั้นดินพังจากกรมโยธาธิการในวงเงิน ๒๔ ล้านบาท เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ และก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ เขื่อนท่าพระยาสายก็ได้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวนราธิวาส และยังเป็นจุดชมการแข่งขันเรือกอและและเรือยาวประจำปี

 ริมเขื่อนท่าพระยาสาย แม่น้ำบางนรา สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวนราธิวาส
ริมเขื่อนท่าพระยาสาย แม่น้ำบางนรา สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวนราธิวาส
 ริมเขื่อนท่าพระยาสาย แม่น้ำบางนรา สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวนราธิวาส
ริมเขื่อนท่าพระยาสาย แม่น้ำบางนรา สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวนราธิวาส
 ริมเขื่อนท่าพระยาสาย แม่น้ำบางนรา สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวนราธิวาส
ริมเขื่อนท่าพระยาสาย แม่น้ำบางนรา สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวนราธิวาส
 ริมเขื่อนท่าพระยาสาย แม่น้ำบางนรา สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวนราธิวาส
ริมเขื่อนท่าพระยาสาย แม่น้ำบางนรา สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวนราธิวาส
 ริมเขื่อนท่าพระยาสาย แม่น้ำบางนรา สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวนราธิวาส
ริมเขื่อนท่าพระยาสาย แม่น้ำบางนรา สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวนราธิวาส
 ริมเขื่อนท่าพระยาสาย แม่น้ำบางนรา สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวนราธิวาส
ริมเขื่อนท่าพระยาสาย แม่น้ำบางนรา สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวนราธิวาส
 ริมเขื่อนท่าพระยาสาย แม่น้ำบางนรา สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวนราธิวาส
ริมเขื่อนท่าพระยาสาย แม่น้ำบางนรา สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวนราธิวาส
 ริมเขื่อนท่าพระยาสาย แม่น้ำบางนรา สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวนราธิวาส
ริมเขื่อนท่าพระยาสาย แม่น้ำบางนรา สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวนราธิวาส
 ริมเขื่อนท่าพระยาสาย แม่น้ำบางนรา สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวนราธิวาส
ริมเขื่อนท่าพระยาสาย แม่น้ำบางนรา สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวนราธิวาส
 ริมเขื่อนท่าพระยาสาย แม่น้ำบางนรา สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวนราธิวาส
ริมเขื่อนท่าพระยาสาย แม่น้ำบางนรา สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวนราธิวาส
 ริมเขื่อนท่าพระยาสาย แม่น้ำบางนรา สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวนราธิวาส
ริมเขื่อนท่าพระยาสาย แม่น้ำบางนรา สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวนราธิวาส

พลับพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสาย
พลับพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทอดพระเนตรการแข่งเรือกอเละของชาวจังหวัดนราธิวาส ที่แห่งถือว่าเป็นสถานที่สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้จากที่แห่งนี้

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม พากิน พาเที่ยว

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้เรียบเรียงโดย www.tlcthai.com/travel  หากพบข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถ แจ้งข้อมูล มาได้ที่ webmaster@tlcthai.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง และหากต้องการนำข้อมูลหรือภาพไปใช้ บนเวบไซต์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เว็บไซต์ www.tlcthai.com จะขอบคุณอย่างยิ่ง

 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง