เที่ยวพระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของเกาหลี
ต่างประเทศ

เที่ยวพระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของเกาหลี

870 views

เที่ยวพระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของเกาหลี

เที่ยวพระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของเกาหลี
เที่ยวพระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของเกาหลี

เที่ยวพระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของเกาหลี

หนึ่งในพระราชวังขนาดใหญ่ของเกาหลีที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากแวะมาเยี่ยมเยื่อนเมื่อมาถึงที่ประเทศเกาหลี นอกจากนี้ไม่ว่าจะเป็นละครหรือภาพยนตร์เกาหลีก็มักนิยมใช้เป็นฉาก

พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 1395 ถือเป็นที่พำนักหลักของราชวงศ์โชซอน และสมัยนั้น เคยเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่สุดในประเทศ ทุกวันนี้ กว่าครึ่งของพระราชวังได้รับการบูรณะให้คงความงามเทียบเท่ากับในอดีต และใช้เป็นสถานที่ให้ผู้มาเยือนได้รับชมวัฒนธรรมโบราณของเกาหลี

พระราชวังเคียงบกกุงผ่านช่วงเวลาเลวร้ายมาหลายครั้งหลายครา ที่นี่เคยถูกทำลายในช่วงที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกรุกในปลายศตวรรษที่ 16 และถูกทำลายอีกครั้งโดยจักรวรรดิญี่ปุ่นในสมัยศตวรรษที่ 20 ทุกวันนี้ งานบูรณะปฏิสังขรณ์ก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงให้กว่า 300 อาคาร คืนสภาพงดงามดังอดีต

เที่ยวพระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของเกาหลี
เที่ยวพระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของเกาหลี

การเดินทาง:
– รถไฟใต้ดินและลงที่สถานี Gyeongbokgung  (Seoul Subway Line 3) และ Exit 5 หรือสถานี Gwanghwamun (Seoul Subway Line 3) และ Exit 1
– รถบัส สาย 1020, 7025,109, 171, 172, 601 หรือ 606 ลงที่ป้ายพระราชวังเคียงบกกุง

ค่าเข้าชม:
ผู้ใหญ่ (อายุ 19-64): 3,000 วอน / กลุ่ม (10 ขึ้นไป): 2,400 วอน
เด็ก (อายุ 7-18): 1,500 วอน / กลุ่ม (10 ขึ้นไป): 1,200 วอน

เวลาเปิด-ปิด (ปิดทุกวันอังคาร)
มกราคม – กุมภาพันธ์ 9: 00-17: 00 น.
มีนาคม – พฤษภาคม 9: 00-18: 00 น.
มิถุนายน – สิงหาคม 9: 00-18: 30 น.
กันยายน – ตุลาคม 9: 00-18: 00 น.
พฤศจิกายน – ธันวาคม 9: 00-17: 00 น.

เที่ยวพระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของเกาหลี
เที่ยวพระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของเกาหลี
เที่ยวพระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของเกาหลี
เที่ยวพระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของเกาหลี
เที่ยวพระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของเกาหลี
เที่ยวพระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของเกาหลี
เที่ยวพระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของเกาหลี
เที่ยวพระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของเกาหลี
เที่ยวพระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของเกาหลี
เที่ยวพระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของเกาหลี
เที่ยวพระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของเกาหลี
เที่ยวพระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของเกาหลี
เที่ยวพระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของเกาหลี
เที่ยวพระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของเกาหลี
เที่ยวพระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของเกาหลี
เที่ยวพระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของเกาหลี
เที่ยวพระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของเกาหลี
เที่ยวพระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของเกาหลี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง