ท่องเที่ยวไทย

เที่ยวบ้านผาชัน ชมสิ่งมหัศจรรย์เสาเฉลียงใหญ่ ชมวิวลำน้ำโขง

708 views

เที่ยวบ้านผาชัน ชมสิ่งมหัศจรรย์เสาเฉลียงใหญ่ ชมวิวลำน้ำโขง

เสาเฉลียงยักษ์ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำ สายลมและแสงแดดมีลักษณะเป็นแท่งหินตั้งขึ้น มีส่วนบนเป็นแผ่นหินวางอยู่โดยไม่ติดกันมองดูคล้ายดอกเห็ด หากได้ขึ้นไปถ่ายรูปคู่กับเสา จะยิ่งเห็นความยิ่งใหญ่ได้อย่างชัดเจน

เสาเฉลียงใหญ่ เป็นไฮไลท์หลักของการท่องเที่ยว เสาหินแห่งนี้มีความสูงประมาณ สูง 12 เมตร มีรูปร่างคล้ายกับดอกเห็ด ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่ามาเยือนมากแห่งหนึ่ง

 

ที่ตั้ง : อยู่ในเขตอุทยานแห่งขาติผาแต้ม ห่างจากที่ทำการอุทยาน ประมาณ 50 กิโลเมตร บริเวณบ้านผาขัน อำเภอโพธึ้ไทร จังหวัดอุบลราขธานี

ลักษณะเด่นของแหล่ง : แหล่งธรณีสัณฐานเสาเฉลียงในจังหวัดอุบลราขธานีซึ่งมีอยู่หลาย แห่ง เสาเฉลียงยักษ์ เป็นเสาเฉลียงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความสูงประมาณ 20 เมตร กว้างประมาณ 10 เมตร บริเวณโดยรอบเป็นเนินหินโล่งกว้าง แวดส้อมด้วยป่าเบญจพรรณที่มีพืขพรรณแปลกตาหายากหลาย ขนิด นอกจากนี้บริเวณฐานของเสาเฉลียงยักษ์ทางด้านทิศตะวันตกยังมีร่องรอยทางโบราณคดี ได้แก่โลงศพไม้ เก่าแก่ยาวประมาณ 2 เมตร ซึ่งเขื่อว่าเป็นของมนุษย6โบราณ

ธรณีวิทยา : เป็นประติมากรรมธรรมขาติดล้ายเห็ดเกิดจากกระบวนการผุพังอยู่กับที่และ กร่อนที่เกิดกับขั้นหินที่แข็งและอ่อนของหมวดหินภูพาน อายุประมาณ 110 ล้านปี ทำให้ขั้นหินมีความคงทน ต่อกระบวนการดังกล่าวแตกต่างกันจึงถูกกัดกร่อนไม่เท่ากัน ส่วนที่เป็นขั้นหินที่อ่อนกว่าจะถูกกัดกร่อน มากกว่าจึงหลงเหลือเป็นส่วนคล้ายโคนเห็ด ในขณะที่ขั้นหินที่แข็งกว่าถูกกัดกร่อนน้อยกว่าจึงหลงเหลือเป็น ส่วนคล้ายดอกเห็ด

 

เดินทางโดย รถตู้
เดินทางโดยรถตู้โดยสารประจำทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารอุบลราชธานี ใช้บริการรถตู้โดยสารประจำทางสายอุบลฯ-เขมราฐ เมื่อถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเขมราฐแล้วเดินทางต่อด้วยรถบัสโดยสารประจำทางสาย 4476(เขมราฐ-โขงเจียม) ประมาณ 55 กม. แล้วลงรถบริเวณทางเข้าบ้านผาชันทางด้านซ้ายมือ จากนั้นใช้บริการรถมอเตอร์ไซต์รับจ้างเข้ายังยังหมู่บ้านผาชันอีกประมาณ 2.5 กม.จะถึงทางเข้าชมเสาเฉลียงใหญ่และอุทยานธรณีผาชันอยู่ทางด้านขวามือ แต่การเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางค่อนข้างจะรอนาน หากนักท่องเที่ยวนำรถส่วนตัวมาเองจะสะดวกกว่า

ค่าใช้จ่าย :
รถบัส = 60 บาท
รถตู้ = 70 บาท
มอเตอร์ไซค์ = 50 บาท

  • ที่อยู่ : หมู่ 7 ถ.เขมราฐ-โขงเจียม ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340
  • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
  • เวลาเปิดทำการ : 24 ชม.

 

แผนที่เสาเฉลียงยักษ์ อุบลราชธานี

 

 

 

 

 

ข้อมูลจาก : อุทยานธรณีประเทศไทย , รักบ้านเกิด ,

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง