เจดีย์บ้านหัวแหลม จ.จันทบุรี จุดชมวิว สะพานไม้ที่ทอดยาวยื่นออกไปกลางทะเล
วิวทะเล

เจดีย์บ้านหัวแหลม จ.จันทบุรี จุดชมวิว สะพานไม้ที่ทอดยาวยื่นออกไปกลางทะเล

785 views

เจดีย์บ้านหัวแหลม จ.จันทบุรี จุดชมวิว สะพานไม้ที่ทอดยาวยื่นออกไปกลางทะเล

รูปภาพฟรี ,วิวทะเล ,จุดชมวิว, เจดีย์บ้านหัวแหลม, หมู่บ้านหัวแหลม, หาดคุ้งวิมาน

เจดีย์บ้านหัวแหลม จ.จันทบุรี สะพานไม้ที่ทอดยาวยื่นออกไปกลางทะเล ความยาว เกือบ 50 เมตร รายล้อมไปด้วยทะเล ณ จุดชมวิวเจดีย์บ้านหัวแหลม อยู่ใกล้ จุดชมวิวเนินนางพญา ถ่ายรูปสวย ๆ กลางสะพานไม้ หมู่บ้านหัวแหลม หาดคุ้งวิมาน

เจดีย์บ้านหัวแหลมมีเจดีย์เก่าแก่ตั้งอยู่บนโขดหินกลางน้ำ ชาวบ้านเรียกกันว่า “เจดีย์บ้านหัวแหลม” เชื่อกันว่ามีอายุประมาณ 200 ปี

รูปภาพฟรี ,วิวทะเล ,จุดชมวิว, เจดีย์บ้านหัวแหลม, หมู่บ้านหัวแหลม, หาดคุ้งวิมาน
รูปภาพฟรี ,วิวทะเล ,จุดชมวิว, เจดีย์บ้านหัวแหลม, หมู่บ้านหัวแหลม, หาดคุ้งวิมาน รูปภาพฟรี ,วิวทะเล ,จุดชมวิว, เจดีย์บ้านหัวแหลม, หมู่บ้านหัวแหลม, หาดคุ้งวิมาน รูปภาพฟรี ,วิวทะเล ,จุดชมวิว, เจดีย์บ้านหัวแหลม, หมู่บ้านหัวแหลม, หาดคุ้งวิมาน รูปภาพฟรี ,วิวทะเล ,จุดชมวิว, เจดีย์บ้านหัวแหลม, หมู่บ้านหัวแหลม, หาดคุ้งวิมาน
รูปภาพฟรี ,วิวทะเล ,จุดชมวิว, เจดีย์บ้านหัวแหลม, หมู่บ้านหัวแหลม, หาดคุ้งวิมาน รูปภาพฟรี ,วิวทะเล ,จุดชมวิว, เจดีย์บ้านหัวแหลม, หมู่บ้านหัวแหลม, หาดคุ้งวิมาน  รูปภาพฟรี ,วิวทะเล ,จุดชมวิว, เจดีย์บ้านหัวแหลม, หมู่บ้านหัวแหลม, หาดคุ้งวิมาน รูปภาพฟรี ,วิวทะเล ,จุดชมวิว, เจดีย์บ้านหัวแหลม, หมู่บ้านหัวแหลม, หาดคุ้งวิมาน  รูปภาพฟรี ,วิวทะเล ,จุดชมวิว, เจดีย์บ้านหัวแหลม, หมู่บ้านหัวแหลม, หาดคุ้งวิมาน  รูปภาพฟรี ,วิวทะเล ,จุดชมวิว, เจดีย์บ้านหัวแหลม, หมู่บ้านหัวแหลม, หาดคุ้งวิมาน รูปภาพฟรี ,วิวทะเล ,จุดชมวิว, เจดีย์บ้านหัวแหลม, หมู่บ้านหัวแหลม, หาดคุ้งวิมาน

cr. รูปภาพฟรี ,วิวทะเล ,จุดชมวิว, เจดีย์บ้านหัวแหลม, หมู่บ้านหัวแหลม, เจดีย์กลางน้ำ, จันทบุรี, หาดคุ้งวิมาน PueZaa Zaa

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง