หอศิลป์แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ศาลากลางหลังเก่า)
ท่องเที่ยวไทย

หอศิลป์แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ศาลากลางหลังเก่า)

341 views

หอศิลป์แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ศาลากลางหลังเก่า)

หอศิลป์แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ศาลากลางหลังเก่า)

 

อยู่บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเก่า จัดตั้งขึ้นตามแผนแม่บทการอนุรักษ์พัฒนาและฟื้นฟูนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (กรมศิลปากร) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ปรับปรุงศาลากลางเก่าของจังหวัดนครศรีอยุธยา เพื่อใช้เป็นศูนย์บริการด้านการท่องเที่ยว โดยภายนอกยังคงรูปแบบเดิมไว้ ซึ่งหน้าอาคารยังเป็นรูปปั้นกษัตริย์และวีรกษัตรีย์ สำคัญสมัยอยุธยา 6 พระองค์ คือ สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระสุริโยทัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในอาคารศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา มีการให้บริการดังนี้

ชั้นที่ 1 ด้านหน้าปีกขวา เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว ในส่วนของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0 3532 2730-1

ชั้นที่ 1 ด้านหน้าปีกซ้าย เป็นห้องแสดงผลงานศิลปินชองหอศิลป์แห่งชาติพระนครศรีอยุธยา
ชั้นที่ 1 ห้องโถงกลาง เป็นพื้นที่โล่งสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ วาดศิลป์วันอาทิตย์ วันเด็กแห่งชาติ จัดนิทรรศการ และอื่นๆ
ชั้นที่ 2 เป็นห้องนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนำเสนอผ่านระบบเทคโนโลยีอันทันสมัย อาทิ เช่น Computer Touch Screen / Ghost Box โดยแบ่งเป็น 5 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็นการนำเสนอเรื่องราวซึ่งแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรม ส่วนที่ 2 เป็นการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนที่ 3 เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นตามความเชื่อทางศาสนาเรื่องไตรภูมิและจักรวาลวิทยา ส่วนที่ 4 เป็นการแนะนำวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนอยุธยา ส่วนที่ 5 สรุปการชมนิทรรศการด้วยการชมวิดีทัศน์ ชุดชีวิตชีวานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ฉายวิดีทัศน์

หอศิลป์แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ศาลากลางหลังเก่า)

ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า) ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 125 ไร่ เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2484 ในสมัยที่หลวงบริหารชนบท (ส่าน สีหไตรย์) เป็นข้าหลวงประจำจังหวัด โดการสนับสนุนของนายปรีดี พนมยงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยนั้นซึ่งเป็นชาวอยุธยา อาคารได้รับการออกแบบโดย พระสาโรจรัตนนิมมานก์ (สาโรช ร.สุขยางค์) โดยออกแบบ เป็นอาคารที่มีรูปร่างคล้ายตัว T ด้านหน้าของอาคารได้สร้างพระบรมรูปวีรกษัตริย์ วีรสตรี ในสมัยกรุงศรีอยุธยา 6 พระองค์ ได้แก่ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระสุริโยทัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

จากการขุดค้นทางโบราณคดี พบเศษภาชนะทำด้วยดินเผาจากแหล่งเตาบ้านบางปูน ภาชนะจากแหล่งเตาประเทศจีน สมัยราชวงศ์หมิง เมล็ดพืช (จำพวกหมาก) เปลือกหอยทั้งหอยน้ำจืดและหอยทะเล ฯลฯ ซึ่งแสดงว่า ชุมชนมีการอยู่อาศัยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 20-22

และยังพบเครื่องใช้ เช่น ภาชนะทรงหม้อก้นกลม ภาชนะทรงขวด เตาเชิงกราน ถ้วยเคลือบสีเขียวจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย เครื่องถ้วยจีนสีน้ำเงินขาวใต้เคลือบ มีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 23-24 อีกหลายชิ้น ซึ่งแสดงว่าบริเวณนี้มีการอยู่อาศัยมาจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย

ในปัจจุบัน อาคารศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า) แห่งนี้ได้รับการปรับปรุงให้เป็นศูนย์การท่องเที่ยวอยุธยาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแก่นักท่องเที่ยวโดยทั่วไป

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ
ศาลากลางหลังเก่า ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

Telephone : 035-210225, 0-9184 -0311, 035-322730-1

วันและเวลาทำการ
ส่วนบริการข้อมูลท่องเที่ยวเปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น ส่วนนิทรรศการ เปิดทุกวันเว้นวันพุธ เวลา 08.30-16.30 น. และส่วนหอศิลป์ วันพฤหัสบดี-วันอังคาร (หยุดวันพุธ) เวลา 09.00-17.00 น.

ค่าเข้าชม
ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง
โดยรถยนต์

ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านประตูน้ำพระอินทร์ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 เลี้ยว ซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 309 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้นขับไปจนสุดถนนโรจนะ หอศิลป์จะตั้งอยู่ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนที่

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หอศิลป์แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง