รูปภาพฟรี, แอ่วเมืองแพร่, หม้อห้อม, มัดย้อม, ผ้าห้หม้อห้อม, เมืองแพร
ผ้าไทย

ผ้าหม้อห้อม มัดย้อม ใส่เดินเล่นในเมือง เป็นผ้าพื้นเมืองของดีประจำเมืองแพร่

629 views

แอ่วเมืองแพร่ ผ้าหม้อห้อม มัดย้อม ใส่เดินเล่นในเมือง เป็นผ้าพื้นเมืองของดีประจำเมืองแพร่

รูปภาพฟรี, แอ่วเมืองแพร่, หม้อห้อม, มัดย้อม, ผ้าห้หม้อห้อม, เมืองแพร่, ม่อฮ่อม

“หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม”  หม้อห้อม หรือ ม่อฮ่อม เป็นผ้าพื้นเมืองของดีประจำเมืองแพร่

“ม่อฮ่อม” หรือ “หม้อห้อม” หมายถึงเสื้อผ้าที่ทำจากผ้าฝ้าย มีสีน้ำเงินเข้มที่ได้จากการย้อมด้วยต้นห้อมในหม้อดิน จึงเรียกว่า “หม้อห้อม” ต่อมามีการเพี้ยนมาเป็น “ม่อฮ่อม” หรือ “ม่อห้อม” หม้อห้อม จัดเป็นเครื่องแต่งกายพื้นบ้านของไทย มาตั้งแต่ยุคไทลื้อในสิบสองปันนา ยุคของลาวในประเทศลาว และยุคของไทล้านนา ทางภาคเหนือของไทย ชาวอีสานเรียกสีครามว่าสีนิล สีหม้อ หรือสีหม้อนิล ชาวอีสานตอนบนนิยมนำไปย้อมผ้า และมัดเป็นลาย เรียกว่า ผ้าย้อมคราม ผ้าสีครามล้ำค่าจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษนี้ เป็นผ้าพื้นเมืองที่สำคัญของจังหวัดแพร่ ซึ่งมีการถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุคน และแม้ว่าจะมีวิธีการเขียนได้หลายแบบ เช่น ม่อฮ่อม ม่อห้อม หม้อฮ่อมหม้อห้อม แต่ทุกคำล้วนมีความหมายเดียวกัน คือ เสื้อผ้าที่มีสีครามที่เกิดจากภูมิปัญญาช่างย้อม เป็นการใช้ผ้าฝ้ายที่ได้จากการทอ ย้อมด้วยสีครามที่ได้จากต้นห้อมหรือต้นคราม ได้ผ้ามีสีเดียวกันตลอดทั้งผืน การทำผ้าหม้อห้อมมีการทำสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ในการย้อมผ้า ชาวทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ นำเอาส่วนที่เป็นลำต้น และใบของต้นห้อมมาหมักในหม้อตามกรรมวิธีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ทำให้ได้น้ำสีคราม แล้วนำมาย้อมกับผ้าสีขาวให้เป็นผ้าคราม

รูปภาพฟรี, แอ่วเมืองแพร่, หม้อห้อม, มัดย้อม, ผ้าห้หม้อห้อม, เมืองแพร่ รูปภาพฟรี, แอ่วเมืองแพร่, หม้อห้อม, มัดย้อม, ผ้าห้หม้อห้อม, เมืองแพร รูปภาพฟรี, แอ่วเมืองแพร่, หม้อห้อม, มัดย้อม, ผ้าห้หม้อห้อม, เมืองแพร รูปภาพฟรี, แอ่วเมืองแพร่, หม้อห้อม, มัดย้อม, ผ้าห้หม้อห้อม, เมืองแพร รูปภาพฟรี, แอ่วเมืองแพร่, หม้อห้อม, มัดย้อม, ผ้าห้หม้อห้อม, เมืองแพร่ รูปภาพฟรี, แอ่วเมืองแพร่, หม้อห้อม, มัดย้อม, ผ้าห้หม้อห้อม, เมืองแพร รูปภาพฟรี, แอ่วเมืองแพร่, หม้อห้อม, มัดย้อม, ผ้าห้หม้อห้อม, เมืองแพร

รูปภาพฟรี, แอ่วเมืองแพร่, หม้อห้อม, มัดย้อม, ผ้าห้หม้อห้อม, เมืองแพร่, ม่อฮ่อม

ข้อมูลเนื้อหา  smartsme 
cr. รูปภาพฟรี, แอ่วเมืองแพร่, หม้อห้อม, มัดย้อม, ผ้าห้หม้อห้อม, ผ้าหม้อห้อมแพร่ ,เมืองแพร่, ม่อฮ่อม   Mayuree Suwawan

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง