วิวภูเขา

Unseen ที่ลำปาง วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (ดอยปู่ยักษ์)

351 views

Unseen ที่ลำปาง”วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์” (ดอยปู่ยักษ์)

Unseen ที่ลำปาง"วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์" (ดอยปู่ยักษ์ )

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (วัดพระบาทปู่ผาแดง) หรือชื่อที่ชาวบ้านนิยมเรียกกัน คือ “ดอยปู่ยักษ์ หรือ ดอยพระบาทปู่ผาแดง หรือ ดอยแห่งความอัศจรรย์”

ที่มา AMARIN TVHD คลิปข่าว, วีดีโอข่าววันนี้, คลิบข่าววันนี้ , คลิปวันนี้ , คลิปดารา

Unseen ที่ลำปาง วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (ดอยปู่ยักษ์) Unseen ที่ลำปาง วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (ดอยปู่ยักษ์) Unseen ที่ลำปาง วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (ดอยปู่ยักษ์) Unseen ที่ลำปาง วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (ดอยปู่ยักษ์) Unseen ที่ลำปาง วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (ดอยปู่ยักษ์) Unseen ที่ลำปาง วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (ดอยปู่ยักษ์) Unseen ที่ลำปาง วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (ดอยปู่ยักษ์) Unseen ที่ลำปาง วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (ดอยปู่ยักษ์) Unseen ที่ลำปาง วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (ดอยปู่ยักษ์) Unseen ที่ลำปาง วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (ดอยปู่ยักษ์) Unseen ที่ลำปาง วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (ดอยปู่ยักษ์) Unseen ที่ลำปาง วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (ดอยปู่ยักษ์) Unseen ที่ลำปาง วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (ดอยปู่ยักษ์) Unseen ที่ลำปาง วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (ดอยปู่ยักษ์) Unseen ที่ลำปาง วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (ดอยปู่ยักษ์)  Unseen ที่ลำปาง วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (ดอยปู่ยักษ์) Unseen ที่ลำปาง วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (ดอยปู่ยักษ์) Unseen ที่ลำปาง วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (ดอยปู่ยักษ์)

Unseen ที่ลำปาง วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (ดอยปู่ยักษ์)

cr. ฟรีรูปภาพ , unseen, ลำปาง, วัดเฉลิมพระเกียรติ, ดอยปู่ยักษ์,วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์, วิววัด, วิวภูเขา, รูปภูเขา, วิวภาคเหนือ  Mayuree Suwawan

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง