ท่องเที่ยวไทย

เที่ยวพิพิธภันฑ์ไทย มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ Play + Learn ก็เพลินนะสิ

128 views

เที่ยวพิพิธภันฑ์ไทย เที่ยวมิวเซียมสยาม

 

มิวเซียมสยาม เปิดวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 18.00 น. (ปิดให้บริการทุกวันจันทร์) เหมาะสำหรับคนไทยทุกคน , มีที่จอดรถยนต์บริการ (รถทัวร์ไม่มีที่จอด) วันหยุด ณขัตฤกษ์เข้าชมฟรี

Museum Siam
ด้านหน้าทางเข้า Museum Siam มิวเซียมสยาม Cr. Museum Siam 

“มิวเซียมสยาม” พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรกที่เน้นการสร้างประสบการณ์สดใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบของแหล่งเรียนรู้ที่น่ารื่นรมย์ และช่วยยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ให้กับประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทยเกี่ยวกับการสร้างสำนึกในการรู้จัก ตนเอง รู้จักเพื่อนบ้าน และรู้จักโลก รวมถึงการสร้าง “แนวคิดและภาพลักษณ์ใหม่” ของพิพิธภัณฑ์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆ เป็นไปอย่างสนุกสนานยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด “Play + Learn = เพลิน” ที่จะทำให้ทุกการเรียนรู้ สนุกกว่าที่คิด…

เปิดวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 18.00 น. (ปิดให้บริการทุกวันจันทร์)

เหมาะสำหรับคนไทยทุกคน , มีที่จอดรถบริการ วันหยุด ณขัตฤกษ์เข้าชมฟรี

 

มิวเซียมสยาม หรือ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Museum Siam, Discovery Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่บนถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการเมื่อ 2 เมษายน พ.ศ. 2551 มิวเซียมสยามดูแลโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้นี้ ถือเป็นแหล่งการเรียนรู้หนึ่งที่เน้นจุดมุ่งหมายในการแสดงตัวตนของชนในชาติ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าชม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เข้าชมที่อยู่ในวัยเด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้รากเหง้าของชาวไทย โดยเน้นไปที่กลุ่มชนในเขตเมืองบางกอก หรือที่เรียกในปัจจุบันว่า กรุงเทพมหานคร เป็นสำคัญ เนื่องจากตัวมิวเซียมสยามแห่งนี้ได้ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่มิได้หมายความว่าถ้าเป็นคนไทยต่างจังหวัด จะไม่สามารถมาเรียนรู้จากพิพิธภัณฑ์นี้ได้ ด้วยเพราะสิ่งที่จัดแสดงในตู้ เน้นการนำเสนอความเป็นไทย ในมิติที่ร่วมสมัยมากขึ้น ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ผ่านการนำเสนอด้วยสื่อผสมหลายรูปแบบ ทำให้มีความน่าสนใจ และดึงดูดใจผู้เข้าชมได้เป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังตั้งอยู่ในสถานที่สวยงาม

มิวเซียมสยาม Cr. Museum Siam 
มิวเซียมสยาม Cr. Museum Siam 

 

ปัจจุบัน ได้ทำการปรับปรุงนิทรรศการชุด เรียงความประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ต่อมาได้มีการจัดทำนิทรรศการชุดใหม่โดยมีจุดประสงค์ให้มีเนื้อหาเท่าทันสมัย และตอบโจทย์ความต้องการของผู้เข้าชม มีชื่อชุดว่า นิทรรศการ “ถอดรหัสไทย” นำเสนอภายใน 14 ห้องนิทรรศการ ที่จะพาไปเรียนรู้ทุกมุมมองความเป็นไทย และพัฒนาการความเป็นไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาทิ เรื่องราวด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี อาหารการกิน การแต่งกาย

สำหรับ นิทรรศการ “เรียงความประเทศไทย” ได้ทำการจัดแสดงกับ Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ เป็นการจัดนิทรรศการในตู้คอนเทนเนอร์เคลื่อนที่ไปจัดแสดง ในสถานที่ต่างๆ โดยเล่าถึงประวัติศาสตร์ของประเทศและคนไทย ผ่านรูปแบบนิทรรศการที่ทันสมัยในตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่

ภาพ cr. Travel Mthai

พื้นที่จัดแสดง
มิวเซียมสยาม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) โดยมีอาคารสำคัญที่ใช้ในการจัดแสดงและจัดกิจกรรม ประกอบด้วย

อาคารกระทรวงพาณิชย์เดิม เป็นอาคาร 3 ชั้น มีห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวร และร้านค้าของที่ระลึก มีทางเข้าออกบริการผู้พิการและผู้สูงอายุ อาคารนี้เคยจัดแสดง นิทรรศการ “เรียงความประเทศไทย” (พ.ศ. 2551-2559) ทั้งหมด 17 ห้อง และ นิทรรศการ “ถอดรหัสไทย” (พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน) ทั้งหมด 14 ห้อง และบางห้องมีการแบ่งสัดส่วนสำหรับเป็นพื้นที่สำหรับจัดนิทรรศการหมุนเวียน เช่น นิทรรศการกินของเน่า นิทรรศการปรากฏการณ์อินเทรนด์ไม่เว้นวรรค (XENOMANIA) นิทรรศการ Please mind the gap (โปรดระวังห้องว่าง ระหว่างเรา) นิทรรศการมาแลสาบ กิจกรรม Muse Playground เป็นต้น

อาคารอเนกประสงค์ 1 เป็นอาคาร 2 ชั้น โครงสร้างกระจก ตั้งอยู่ด้านถนนเศรษฐการ ด้านหลังร้านอาหาร ใช้เป็นอาคารโถงสำหรับจัดนิทรรศการหมุนเวียน งานเสวนา และกิจกรรม workshop ต่างๆ อาทิ นิทรรศการปริศนาแห่งลูกปัด, นิทรรศการเลขไทย, นิทรรศการมองใหม่ด้ายไหม, นิทรรศการไฉไลไปไหน, นิทรรศการท่าเตียน กรุงเทพฯ บทที่ 1 , นิทรรศการพม่าระยะประชิด, นิทรรศการชาย-หญิงสิ่งสมมุติ เป็นต้น

อาคารสำนักงาน เป็นอาคาร 5 ชั้น เดิมเป็นอาคารหน่วยงานราชการสมัยเป็นที่ตั้งของกระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบันปรับปรุงเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานของ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และ มิวเซียมสยาม บางส่วนของพื้นที่เปิดให้บริการเป็น ห้องประชุม ห้องสมุด (ห้องคลังความรู้) และ ห้องคลังโบราณวัตถุและปฏิบัติการ และใช้พื้นที่ในการจัดงานอบรวม และเสวนาต่างๆ

ลานสนามหญ้าด้านหน้าอาคารกระทรวงพาณิชย์เดิม คือ สนามหญ้าขนาดเล็กด้านหน้าอาคารกระทรวงพาณิชย์เดิม ตั้งอยู่ด้านติดกับถนนสนามไชย เป็นพื้นที่จัดแสดงประติมากรรมโลหะร่วมสมัย ที่มีความหมายเกี่ยวกับ สายรุ้ง เมฆฝน และความอุดมสมบูรณ์ และบางครั้งใช้เป็นพื้นที่สำหรับจัดแสดงนิทรรศหมุนเวียน หรือกิจกรรมอื่นๆ เช่น นิทรรศการ Know how ชาวนา ที่ดัดแปลงพื้นที่สนามหญ้าเป็นนาข้าว ปัจจุบันปิดปรับปรุงพื้นที่บางส่วนเพื่อก่อสร้าง ทางขึ้น-ลงสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (MRT) สถานีสนามไชย (เปิดบริการในปี 2562) กิจกรรมภาพยนตร์กลางแจ้ง เป็นต้น

ลานคนกบแดงและสนามหญ้า เป็น ลานอิฐและสนามหญ้า ด้านหลังอาคารกระทรวงพาณิชย์เดิม ตั้งอยู่ใกล้กับประตูถนนมหาราช ใช้จัดนิทรรศการและกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น Noise Market, Night at the museum เป็นต้น
อาคารอเนกประสงค์ 2 ใช้สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ

นิทรรศการเคลื่อนที่ เช่น Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ เป็นการจัดนิทรรศการในตู้คอนเทนเนอร์เคลื่อนที่ไปจัดแสดง ในสถานที่ต่างๆ โดยเล่าถึงประวัติศาสตร์ของประเทศและคนไทย ผ่านรูปแบบนิทรรศการที่ทันสมัยในตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ ปัจจุบันมีการนำ นิทรรศการถาวรชุดเรียงความประเทศไทย ซึ่งได้ถูกปิดปรับปรุงในปี พ.ศ. 2551 มาจัดแสดงในรูปแบบใหม่นี้ด้วย เป็นต้น

 

นิทรรศการ “ถอดรหัสไทย”
นิทรรศการ “ถอดรหัสไทย” (จัดแสดง พ.ศ. 2561 ถึงปัจจุบัน) เป็นนิทรรศการถาวร ที่จัดแสดงภายหลังการปรับปรุงนิทรรศการชุด เรียงความประเทศไทย ส่วนนิทรรศการนี้ มีจุดประสงค์ให้มีเนื้อหามุมมองความเป็นไทย และพัฒนาการความเป็นไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่าน 14 ห้องนิทรรศการ อาทิ เรื่องราวด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ อาหารการกิน การแต่งกาย การศึกษา วัฒนธรรมร่วมสมัย

 

สามารถเดินทางได้ ตามวิธีดังนี้
ทางรถยนต์ : ลงทางด่วนที่ด่านยมราช วิ่งเข้าเส้นหลานหลวง เข้าสนามหลวง ผ่านวัดพระแก้ว วิ่งตรงมาทางวัดโพธิ์ รถบังคับเลี้ยวซ้าย แล้วเลี้ยวขวาผ่านหน้ากรมที่ดิน เลี้ยวขวาอีกทีหน้า สน.พระราชวัง วิ่งมามิวเซียมสยามอยู่ซ้ายมือ
ทางรถโดยสาร : สาย 3, 6, 9, 12, 32, 44, 47, 53, 82, 524
ทางรถไฟฟ้า BTS : ลงสถานี “วงเวียนใหญ่” แล้วนั่งรถประจำทางสาย 82
ทางรถไฟใต้ดิน MRT : ลงสถานี “หัวลำโพง” แล้วนั่งรถประจำทางสาย 1, 3, 5
ทางเรือ : ลงท่าเรือ “ท่าราชินี” เดินออกมาจนเจอถนนใหญ่ ข้ามถนนและเดินตรงผ่านหน้าสน. พระราชวัง แล้วจะเห็นมิวเซียมสยามอยู่ทางซ้ายมือ

 

แผนที่ มิวเซียมสยาม

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เปิดวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 18.00 น. (ปิดให้บริการทุกวันจันทร์)

วันหยุดนักขัตฤกษ์เปิดและไม่เสียค่าเข้าชมครับ

โทรศัพท์ : 02 225 2777
โทรสาร : 02 225 2775

https://www.museumsiam.org/

อัตราค่าเข้าชม ?
– ค่าเข้าชมนักเรียนนักศึกษา ราคา 50 บาท, ผู้ใหญ่คนไทยราคา 100 บาท, ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติราคา 200 บาท
– ถ้ามาเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปลดค่าบัตรเข้าชม 50%
– เยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปี, ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป, พระภิกษุสงฆ์, นักบวช, ผู้พิการและทุพพลภาพ และมัคคุเทศก์เข้าฟรี

วันหยุดนักขัตฤกษ์เปิดและไม่เสียค่าเข้าชมครับ

 

 

ที่มาภาพและบทความ http://www.museumsiam.org

 

เที่ยวที่ไหนต่อได้บ้าง

สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณนี้มีวัดโพธิ์, วัดอรุณ, ท่าเตียน, วัดพระแก้ว, สนามหลวง, ถนนข้าวสาร, ถนนพระอาทิตย์, พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ, ปากคลองตลาด, เสาชิงช้า, อนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย, นิทรรศรัตนโกสินทร์ ฯลฯ

 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง