น้ำตกหินลาด อ.กะปง จ.พังงา วิวน้ำตก
วิวน้ำตก วิวภูเขา

น้ำตกหินลาดเย็นๆ ต้องลงไปแช่น้ำให้สาแก่ใจ อ.กะปง จ.พังงา

663 views

หินลาดเย็นๆ ต้องลงไปแช่น้ำให้สาแก่ใจ น้ำตกหินลาด อ.กะปง จ.พังงา

น้ำตกหินลาดเย็นๆ ต้องลงไปแช่น้ำให้สาแก่ใจ อ.กะปง จ.พังงา

เมืองกะปง อำเภอหนึ่งของจังหวัดพังงา มีธรรมชาติที่ล้อมรอบเมืองนี้ไว้ภายใต้อากาศที่สดชื่นไร้มลพิษและเย็นสบายตลอดปี อากาศร้อนๆ ต้องลงไปแช่น้ำให้สาแก่ใจที่ น้ำตกหินลาด

“น้ำตกหินลาด มาจากสายน้ำสองสายมาบรรจบกัน ในอดีตเคยมีห้างฝรั่งชาวอังกฤษเข้ามาทำเหมืองและใช้ที่นี่เป็นโรงปั่นไฟฟ้าพลังน้ำ ซึ่งร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาวเหมืองและโรงไฟฟ้ายังมีหลงเหลืออยู่ที่บ้านบางกุ่ม อ.กะปง จ.พังงา”

น้ำตกหินลาดเย็นๆ ต้องลงไปแช่น้ำให้สาแก่ใจ อ.กะปง จ.พังงา น้ำตกหินลาดเย็นๆ ต้องลงไปแช่น้ำให้สาแก่ใจ อ.กะปง จ.พังงา น้ำตกหินลาดเย็นๆ ต้องลงไปแช่น้ำให้สาแก่ใจ อ.กะปง จ.พังงา น้ำตกหินลาดเย็นๆ ต้องลงไปแช่น้ำให้สาแก่ใจ อ.กะปง จ.พังงา น้ำตกหินลาดเย็นๆ ต้องลงไปแช่น้ำให้สาแก่ใจ อ.กะปง จ.พังงา น้ำตกหินลาดเย็นๆ ต้องลงไปแช่น้ำให้สาแก่ใจ อ.กะปง จ.พังงา น้ำตกหินลาดเย็นๆ ต้องลงไปแช่น้ำให้สาแก่ใจ อ.กะปง จ.พังงา

cr. รูปภาพฟรี , วิวน้ำตก, น้ำตก, น้ำตกหินลาด, น้ำตกสวยๆ, กะปง, พังงา,วิวภูเขา Sukanya Aiemchai

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง