ชมวิวกว๊านพะเยา, กว๊านพะเยา, พะเยา , วิวกว๊านพะเยา
วิวแม่น้ำ

กว๊านพะเยา บึงแห่งศรัทธาพุทธศาสนา แอ่วเบา เบา ให้ม่วนใจ๋

449 views

กว๊านพะเยา บึงแห่งศรัทธาพุทธศาสนา แอ่วเบา เบา ให้ม่วนใจ๋

ชมวิวกว๊านพะเยา, กว๊านพะเยา, พะเยา , วิวกว๊านพะเยา

สูดอากาศปลอดโปร่ง และถ่ายภาพจุดชมวิวกว๊านพะเยา สถานท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดพะเยา

กว๊านพะเยา กว๊าน หมายถึง หนองน้ำหรือบึงน้ำขนาดใหญ่ คำนี้มีใช้ในท้องถิ่นล้านนาเฉพาะที่จังหวัดพะเยาแห่งเดียวเท่านั้น กว๊านพะเยา เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ รูปพระจันทร์เสี้ยวเกือบครึ่งวงกลม แหว่งทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกเมื่อประมาณ ๗๐ ล้านปีมาแล้ว โอบล้อมดอยแม่ใจซึ่งเป็นภูเขาสูงยาว เป็นแอ่งน้ำที่รวบรวมของลำห้วยต่างๆ ๑๘ สาย ต่อมาในปี ๒๔๗๘ กรมประมงได้ตั้งสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดพะเยาขึ้นบริเวณต้นแม่น้ำอิงและสร้างฝายกั้นน้ำทำให้เกิดเป็นบึงขนาดใหญ่ มีความลึกเฉลี่ย ๑.๕ เมตร กว๊านพะเยาเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญที่สุดของจังหวัดพะเยา เป็นทั้งแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญที่สุดของภาคเหนือตอนบน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา มีเนื้อที่ประมาณ ๑๒,๘๓๑ ไร่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ เช่น ปลากราย ปลาสวาย ปลาเทโพ ปลาจีน ปลาไน รวมทั้งปลานิล อันลือชื่อของจังหวัดพะเยา ทัศนียภาพโดยรอบกว๊านพะเยา มีความร่มรื่น สามารถมองเห็นแนวทิวเขาสลับซับซ้อน งดงามมาก บริเวณริมกว๊านมีร้านอาหารและจัดเป็นสวนสาธารณะเหมาะที่จะไปนั่งเล่น พักผ่อนหย่อนใจในยามเย็น ชมพระอาทิตย์ตกริมกว๊านเป็นภาพที่สวยงามมาก และมีบริการนั่งเรือพายชมทัศนียภาพในกว๊านพะเยา ค่าโดยสารเรือพายคนละ 20 บาท และมีการจัดกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา ซึ่งประดิษฐานหลวงพ่อศิลา อายุกว่า 500 ปี ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา และวันอาสาฬหบูชาอีกด้วย

ชมวิวกว๊านพะเยา, กว๊านพะเยา, พะเยา , วิวกว๊านพะเยา  ชมวิวกว๊านพะเยา, กว๊านพะเยา, พะเยา , วิวกว๊านพะเยา ชมวิวกว๊านพะเยา, กว๊านพะเยา, พะเยา , วิวกว๊านพะเยา ชมวิวกว๊านพะเยา, กว๊านพะเยา, พะเยา , วิวกว๊านพะเยา ชมวิวกว๊านพะเยา, กว๊านพะเยา, พะเยา , วิวกว๊านพะเยา ชมวิวกว๊านพะเยา, กว๊านพะเยา, พะเยา , วิวกว๊านพะเยา

ข้อมูลเนื้อหา  touronthai

cr. รูปภาพฟรี, ถ่ายภาพ, ชมวิว, ชมวิวกว๊านพะเยา, กว๊านพะเยา, พะเยา , วิวกว๊านพะเยา, กว๊าน Jeed Watcharavee

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง