เพลง คงเดิม
เพลงเก่าในอดีต

เพลง คงเดิม – อัสนี & วสันต์

เพลง กุ้มใจ
เพลงเก่าในอดีต

เพลง กุ้มใจ – อัสนี & วสันต์

เพลง เธอปันใจ
เพลงเก่าในอดีต

เพลง เธอปันใจ – อัสนี & วสันต์