ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้

ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้

ตู้ยาเพื่อน้อง

เดินหน้าเป็นสื่อกลางในการส่งต่อน้ำใจและความช่วยเหลือจากทุกคนกันอย่างต่อเนื่อง ดีเจอ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล และ ดีเจอั๋น ภูวนาท คุนผลิน จากคลื่นกรีนเวฟ 106.5 เอฟ และ ช่องจีเอ็มเอ็ม 25 จากโครงการ 25 กิจกรรมทำดีตามรอยพ่อ ตู้ยาเพื่อน้อง จังหวัดชายแดนใต้ โดยมี ภญ.ดร.อินทิรา กาญจนพิบูลย์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.) เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สตูดิโอ เอ-ไทม์ มีเดีย อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส เพื่อส่งต่อให้กับน้องๆ จำนวน 20 โรงเรียนใน 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป ต้องขอขอบคุณน้ำใจผู้ฟังและผู้ชมที่ช่วยกันจริงๆ

ข่าวนักร้องวันนี้ ,ข่าววงการเพลงลูกทุ่ง ,ข่าววงการเพลงสากล ,ข่าวเพลง ,ฟังเพลง ,ฟังเพลงออนไลน์ ,ฟังเพลงใหม่ ,ฟังเพลงไทย, ตู้ยาเพื่อน้องตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้คลื่นกรีนเวฟ 106.5 เอฟ, ช่องจีเอ็มเอ็ม 25