ท่องเที่ยว

ปราสาท เชสกี้ คลุมรอฟ (Cesky Klumrov Castle)

703 views

ปราสาท เชสกี้ คลุมรอฟ (Cesky Klumrov Castle)

ปราสาท เชสกี้ คลุมรอฟ (Cesky Klumrov Castle) เมืองนี้ โดดเด่นเพราะมีปราสาทเชสกี้ คลุมรอฟมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียน Unesco เรียบร้อย เป็นปราสาทบนเขาที่มีความแนวอีกแบบ เนื่องจากกำแพงปราสาทมีการระบายสีให้เป็นเหมือนมิติของก้อนอิฐ ภาพวาดตามกำแพงดูเหมือนกับศิลปะแนวโรมัน

ปราสาท เชสกี้

ที่มา : seeme 

ขอบคุณคลิปจาก : Travel Update

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง